Nieuws

SLIMME VISUALISATIES NATIONALE GRONDWATER RESERVES

Naast de standaardpakketten die we aanbieden leveren we ook maatwerk. Voor het projectteam Nationale Grondwater Reserves (NGR’s) hebben we visualisaties gemaakt om het gesprek te voeren over de betekenis van deze fossiele watervoorraden in de bodem.

Het is een ingewikkeld vraagstuk omdat men niet goed weet wat die grondwatervoorraden nu eigenlijk voorstellen. En omdat het gaat over een zeer lange termijn en ruimtelijke ordening in de 3e Dimensie.

In een aantal kleinere gesprekken en een brede bijeenkomst hebben we kaarten, mindmaps, schetsen en schema’s gemaakt om de complexiteit inzichtelijk te maken.

De kaarten laten zien waar de kandidaat NGR’s liggen in de stedelijke en landschappelijke context van Nederland. Ook huidig gebruik en bedreigingen zijn in beeld gebracht. De schematische weergaven typeren de verschillende kandidaat NGR’s en laten de belangrijkste kenmerken en verschillen zien.

Door de inzet van De Ontwerptafel is de ontwikkeling van de redeneerlijn in een stroomversnelling gekomen. Het is een redeneerlijn geworden waar alle stakeholders erg tevreden mee zijn en men spreekt lof uit over de manier waarop deze tot stand is gekomen.

Laat een bericht achter