Nieuws

STARTBIJEENKOMST PREVERKENNING VERBREDING A6

Deze maand hebben we een koffietafel georganiseerd voor de projectgroep die werkt aan de startbeslissing verkenning A6 Almere Buiten – Lelystad Centrum. Samen met dit kernteam hebben we plekken en ontwikkelingen, die invloed hebben op dit traject, op kaart gezet. Een brede inventarisatie op twee schaalniveaus: ingezoomd op snelweg en directe omgeving en uitgezoomd om invloed uit een groter gebied te laten zien. Deze praatkaart, zoals hij aan het eind van de sessie genoemd werd, vormt de basis voor de rest van het proces

.DeOntwerptafel preverkenning verbreding A6 schetsen DeOntwerptafel preverkenning verbreding A6 discussiekaart

 

Laat een bericht achter