Nieuws

HAAGS WATER

De Ontwerptafel heeft deze zomer voor Lusthof XL twee Ontwerptafels georganiseerd. Eén Ontwerptafel was gericht op het grotere schaalniveau: het hele centrumgebied van Den Haag. Met de tweede Ontwerptafel hebben we ingezoomd op één gracht: de Dunne Bierkade. Het onderwerp van beide tafels was de tijdelijke inrichting van de grachten tijdens de vernieuwing van de kademuren, een programma van de gemeente Den Haag voor de komende 20 jaar.

Haags Water is een idee van Lusthof XL om bewoners en bezoekers van de gemeente Den Haag bewust te maken van het belang van (zoet) water, voor nu en in de toekomst. Dat kan op verschillende manieren gebeuren en Lusthof wil dit graag organiseren met een kwinkslag en in de vorm van tijdelijk interieur op de grachten. Lusthof XL wil daar ook juist de bewoners, ondernemers en instituten bij betrekken om zo gezamenlijk ideeën te genereren voor de tijdelijke inrichting van de grachten. Het kan een drager van informatie zijn over Haags Water en meereizen met de werkzaamheden op de grachten. Hiermee worden de werkzaamheden voor bewoners leuker en aangenamer gemaakt.

De Ontwerptafels zijn een begin van een reizende karavaan. Onder andere voor het voeren van de dialoog met bewoners en betrokkenen over hun leefomgeving in relatie tot water en het belang daarvan. Met het resultaat van De Ontwerptafels kan Lusthof XL een plan van aanpak maken voor Haags Water en de dialoogsessies die daar onderdeel van uitmaken.

De-Ontwerptafel---Haags-Water-kaartbeeld

1 reactie

Laat een bericht achter