Nieuws

ONTWERPTAFELS VOOR HAAGS VOEDSELLOKAAL

De Ontwerptafel is gevraagd om het ontwerp en de verbouwing voor de nieuwe broedplaats van het Haags Voedsellokaal te begeleiden.

Het Haags Voedsellokaal is een community in opbouw voor collectief eigenaarschap, de transitie naar een nieuwe economie en transitie in de voedselproductie en voedselconsumptie. De community wil een gemeenschappelijk ontwerp maken voor hun broedplaats.

Vandaag heeft Pauline de eerste Ontwerptafel begeleidt. Aan tafel zaten de stichting Lokaal Voedsel Den Haag en potentiële deelnemers van deze community.

Vanuit vier verschillende scenario’s is nagedacht over het toekomstig gebruik van de ruimte. Tijdens de bijeenkomst zijn hiervoor een aantal criteria benoemd. In volgende Ontwerptafels worden deze verder uitgewerkt met de steeds groeiende community.

scenarios-voor-haags-voedsellokaal

Laat een bericht achter