Nieuws

PUBLICATIE ‘KUSTVERHALEN’

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft Pauline afgelopen twee jaar gewerkt aan Kustverhalen, samen met Bram Esser. Voor Kustverhalen hebben Bram en Pauline de hele kust onderzocht en vele mensen die wonen en werken ter plaatse geïnterviewd. Al deze verhalen vertellen hoe mensen de kust ervaren en welke waarde ze eraan hechten. De essentie van de gesprekken zijn door Pauline geïllustreerd. Naast de tekeningen laten haar foto’s de gelaagdheid van het kustlandschap zien.

Kustverhalen is hier te bestellen

“Kustverhalen is een pleidooi om onze amfibische cultuur te herontdekken. Dat moet ook wel als we in dit waterrijke gebied willen overleven. De amfibische cultuur gaat echter niet alleen over kustveiligheid en economische belangen, maar ook om de rijke schakering aan persoonlijke verhalen van mensen en hun relatie met de kust. De kust is een dynamische plek waar zand, wind, water en mensen samen een relatie aangaan. Zoals het zand kan schuren, zo kunnen belangen van verschillende groepen en individuen aan de kust ook schuren. Wat de vraag oproept van wie de kust nu eigenlijk is.

Bram Esser, schrijver en ontdekkingsreiziger van het alledaagse, heeft de hele kust verkend, van de Zeeuwse Delta via de zandstranden van Holland tot de Waddenzee bij Friesland en Groningen. Hij sprak met zandlopers en dwaalgasten in de duinen, met vissers en robbenjagers in dijkkroegjes en in de havens met wrakkenduikers en havenbaronnen. De verhalen over kustveiligheid, natuur, economische en persoonlijke belangen, identiteit en eigenheid laten zien wat de amfibische cultuur vandaag de dag behelst.

Samen met de tekeningen en kaarten van ontwerper Pauline van den Broeke vormt Kustverhalen een verassend document over de Nederlandse omgang met onze kust.”

 

Laat een bericht achter