Nieuws

ONTWERPTAFELS HAAGS VOEDSEL LOKAAL #2

De transformatie van de voormalige gymzaal aan de Witte de Withstraat is van start gegaan. Ter voorbereiding hebben we drie ontwerptafels georganiseerd, samen met de (toekomstige) gebruikers, experts en andere belanghebbenden. Het resultaat is een ontwerp dat recht doet aan alle wensen en randvoorwaarden van de community van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag. Hiermee wordt nu ook de omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente Den Haag is razend enthousiast over dit initiatief, deze manier van werken en ondersteunt dit proces door te adviseren over de omgevingsvergunning. Dit is precies wat het nieuwe stadmaken inhoudt. Want niet alleen het ontwerpproces wordt co-creatief aangepakt, maar ook de transformatie zelf. Materiaal voor de verbouwing met sloopafval wordt verkregen via de ‘Oogstkaart’. De verbouwing wordt bekostigd met arbeid uit de ‘Timebank’ en er wordt gestreefd naar een energieneutraal gebouw. Het uiteindelijke resultaat is een ruimte voor een community waar iedereen mag en kan koken en eten. En waar bewust met voedsel wordt omgegaan. Hier wordt geëxperimenteerd met maatschappelijke opgaven: een inclusieve samenleving, een circulaire economie, de energietransitie en de next economy die gebaseerd is op waarden.

Praatprent Haags voedsellokaal

Laat een bericht achter