De ontwerpers

 

de-ontwerpers-compressed

De Ontwerptafel is opgericht door Nancy Arkema en Pauline van den Broeke. Wij werken allebei als ruimtelijk ontwerper en adviseur vanuit ons eigen bureau. Door samen te werken wordt onze denkkracht gebundeld en deze synergie levert meer dan een verdubbeling op. Dat willen we graag inzetten om u te helpen bij het ontwikkelen van gedragen ruimtelijke plannen en beleid. Wij werken zowel op nationale schaal aan redeneerlijnen en visies als op regionaal en lokaal schaalniveau. Deze vraagstukken gaan vaak over (her)ontwikkelingsstrategieën en inpassingsplannen.

profielfoto-nancy

Nancy Arkema is in 2009 afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Nancy heeft daarna gewerkt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het College van Rijksadviseurs. Ze heeft zich gespecialiseerd in leegstand, herbestemming en transformatie. Zowel in de stad als in het landelijk gebied. Nancy is een veelgevraagd adviseur op het gebied van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Daarnaast heeft zij ervaring op het gebied van ruimte en water en heeft zij bijzondere interesse in energie- en voedselvraagstukken. Nancy is tevens ervenconsulent bij Dorp, Stad en Land.

Nancy Arkema | ontwerp + advies

profielfoto-pauline

Pauline van den Broeke is in 1993 afgestudeerd als architect aan de TU Eindhoven. Pauline heeft gewerkt bij Kuiper Compagnons, de gemeente Leiden en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ze heeft zich gespecialiseerd in de inzet van ontwerp als middel voor de dialoog met belanghebbenden in complexe ruimtelijke processen. Pauline heeft expertise in het verbinden van complexe opgaven op het gebied van ruimte en water, energie en voedsel, de Gebiedsagenda’s uit het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport), de Noordzee en de ondergrond.

Can You Imagine

profielfoto berit

Berit Piepgras is in 2006 afgestudeerd als architect aan KADK in Kopenhagen. Zij heeft ruime ervaring met co-creatieve processen en participatieve stedenbouw. De wisselwerking tussen gedrag en ruimte behoort tot haar expertise en ze maakt gebruik van elementen uit design thinking en service design. De afgelopen jaren werkte zij voor verschillende opdrachtgevers aan de onderzoeks- en innovatietrajecten, zoals Leegstand en de kansen van stadslandbouw, Knooppunt Rotterdam, Krimpgebieden in Europa, Clean Air Cities en Ruimte voor de stad. Berit is als gastdocent verbonden aan de TU Delft.

Berit Piepgras // architect